Na sviatok Prebahoslavenej Panny Márie Karmelskej otvoril púť gaboltovský farár, redemptorista Tomáš Regeš. Nasledovala hodina Božieho milosrdenstva a modlitba posvätného ruženca vo forme večeradla. Súčasťou slávnosti bolo aj prijatie nových členov do Bratstva Škapuliarskej Panny Márie.

Počas tohtoročnej hlavnej odpustovej slávnosti v Gaboltove, naši kolegovia a kolegyne odprezentovali pútnikom  úspešný projekt Prešovského samosprávneho kraja pod názvom: ,,Svätomariánska púť – Svetlo z východu“. V propagačnom stánku,  sme počas oboch dní,  privítali množstvo veriacich, ktorých sme obdarovali našimi zaujímavými propagačnými materiálmi.

Sobotnú svätú omšu celebroval košický pomocný biskup Marek Forgáč. „Je dobré, že nás dnes na toto pútnické miesto privádza  túžba po duchovných hodnotách, pokání, modlitbe, vnútornom pokoji a vyrovnanosti a zážitku jednoty spoločenstva . Prišli sme  tu, aby nám neunikali tie najdôležitejšie veci,“ začal svoj príhovor biskup Forgáč.  Pozornosť pútnikov upriamil ku snahám o vytváranie pokoja vo vlastných rodinách. „Rodina je viac ako celý svet. Mocnári tohto sveta môžu robiť rôzne rozhodnutia, politici a štátnici môžu ovplyvňovať svet i krajiny svojimi aktivitami a vyjadreniami, ale lepší svet môže prísť len cez zdravé, milujúce a obetavé rodiny. Preto spolu s Máriou, Matkou života rozmýšľajme, kde v našich rodinách chýba život, ktoré vzťahy sú paralyzované a potrebujú život vo forme zmierenia, odpustenia, ktoré oblasti nášho rodinného života ostali zanedbané a potrebovali by vliať nových síl, aby nám popri tých celosvetových problémoch neuniklo to, čo je najpodstatnejšie.“

Zdôraznil starobylé pomenovanie Panny Márie ako Matky života, ktorá je i dnes blízka životným situáciám, prístupná, súčasná a aktuálna v každej chvíli a každej potrebe. Učí nás chrániť život, uprednostňovať darovanie života pred vlastným pohodlím, či chrániť život hendikepovaných a slabých. Poukázal na  potrebu hájiť v úcte a s milosrdenstvom opravdivú rodinu, ktorá  má otca i mamu, pretože  akékoľvek iné ideológie sú pre život  slepou ulicou. Lepší svet môže prísť len cez zdravé a obetavé rodiny. Podľa jeho slov, globálne krízy sú síce obludné a pútajú našu pozornosť , ale najviac škody sa udeje tam, kde sa prežíva kríza rodiny . „Hľadajme a vytvárajme stále viac pokoja v našich rodinách. Dobrá rodina je ako bezpečný prístav, ktorom vždy môžeme bezpečne zakotviť a načerpať síl, lásky a rovnováhy. Rodina je viac ako celý svet.“

Biskup Marek spomenul, že počas života našu pozornosť púta mnoho vecí a aktivít, ale nakoniec prichádzame na to, že to najcennejšie, najhodnotnejšie a najdôležitejšie máme tak blízko, doma vo svojej rodine. V tých najbližších, ktorých môžeme a máme milovať . „To je priestor lásky a preto využime každú chvíľu , aby sme na to nemuseli prísť až na konci života. Mária Matka života , chráň nás, aby nám v živote neuniklo to, čo je najdôležitejšie. Vypros nám odvahu i silu čo najskôr pochopiť, že najväčšia životná múdrosť je láska,“ dodal na záver biskup Marek Forgáč.

Program púte pokračoval do neskorej noci a v nedeľu dopoludnia záverečnú slávnosť mal diecézny administrátor Spišskej diecézy, biskup Mons. Ján Kuboš.  Aj on kládol v príhovore dôraz na snahu o budovanie vzťahov.  „S podobnou vytrvalosťou, s akou hľadáme kľúče, hľadajme aj prístup do vnútra človeka, aby sme dokázali odomknúť vnútro ľudí žijúcich okolo nás. A znova platí, ak kľúč potrebujeme, no tak ho budeme hľadať, až kým ho nenájdeme. Podobne skúsme hľadať aj takýto kľúč od srdca nášho blížneho.“

Počiatky púte v tejto lokalite spadajú až do r. 1706, kde jágerský arcibiskup Štefan Telekessy vyznačil toto pútnické miesto s milostivým obrazom Panny Márie Škapuliarskej. O počiatkoch Bratstva Panny Márie Karmelskej v Gaboltove sa dozvedáme z kánonickej vizitácie farnosti z roku 1749. Podľa kánonických vizitácií v druhej polovici 18. storočia boli púte integrálnou súčasťou duchovného života veriacich z Gaboltova a blízkeho okolia. Na gaboltovskom kopci stál pôvodne karmelitánsky kláštor. Karmelitáni tu založili Bratstvo Škapuliarskej Panny Márie.

Gaboltov je známy aj tým, že sa tu od roku 1993 koná celoslovenská púť Rómov. Podľa svätovojtešskej tradície cez Gaboltov prechádzal koncom 10. storočia svätý Vojtech. S družinou sa občerstvil pri studničke, nad ktorou bola v roku 997 postavená kaplnka. Jej dnešná podoba je umocnená klasicistickým obrazom, predstavujúcim sv. Vojtecha, ako požehnáva gaboltovský prameň vody v prítomnosti dvoch benediktínskych mníchov. Starobylej svätovojtešskej tradícii zodpovedá aj gotický kostol sv. Vojtecha z druhej polovice 14. storočia, ktorý bol v roku 1715 barokovo upravený. Pútnici sa do tohto kostola chodia modliť predovšetkým k bočným oltárom, kde sú obrazy čenstochovskej Panny Márie a Panny Márie Karmelskej.