Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa, Prešov

N 48.99432708712986 E 21.242991125365755

Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľ v Prešove je pôvodne gotický jednoloďový kostol, ktorý bol v 17. storočí spojený s minoritským kláštorom a v 18. storočí barokovo prestavaný do súčasnej podoby.

Už v 14. storočí stála v Prešove kaplnka, slúžiaca pre potreby susedného špitála. V 14. storočí bola prebudovaná na chrám zasvätený Panne Márii. V r. 1603 sa chrám stal majetkom minoritov. Z ich pôsobenia bol v rokoch 1753 – 1754 prebudovaný do dnešnej zbarokizovanej podoby. Hlavným staviteľom bol Gašpar Urlespacher. V roku 1865 bola zvýšená veža. K lodi boli pripojené dve bočné kaplnky. V novom vstupe do chrámu bola pristavaná tretia kaplnka (farská).


V katedrálnom gréckokatolíckom chráme v Prešove sa na strope lode zachovali štyri väčšie fresky z roku 1757 zo života sv. Jána Krstiteľa. Pod katedrálou sa nachádza rozsiahla krypta, v ktorej sú pochovaní piati biskupi, kanonici, členovia rádu minoritov a jezuiti.  Po vytvorení Prešovskej eparchie v roku 1818 sa chrám stal katedrálou. Biskup Jozef Gaganec v r. 1846-1848 chrám prispôsobil východnému obradu.

V severnej kaplnke je pred oltárom umiestnený sarkofág s pozostatkami biskupa Petra Pavla Gojdiča, ktoré tu uložili po jeho blahorečení v roku 2001. Na severnej stene chrámu je za sklom upevnená kópia Turínskeho plátna, ktoré prešovská gréckokatolícka katedrála dostala ako dar od Turínskeho arcibiskupstva v Taliansku v roku 2003. Ide o faksimile, ktoré bolo vyrobené len v štyroch exemplároch.  Chrám svätého Jána Krstiteľa v Prešove bol renovovaný v rokoch 1977 – 1980, pričom k rozsiahlejšej rekonštrukcii celého komplexu došlo v rokoch 1994 – 1995.  

V chráme sa nachádzajú relikvie blažených hieromučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka, verná kópia Turínskeho plátna a relikvia svätého Kríža. Kópia Turínskeho plátna je v katedrále od roku 2003, prešovská katedrála ju dostala ako dar od Turínskeho arcibiskupstva v Taliansku. Dar sprostredkovala spoločnosť AMCOR – Priatelia východných cirkví. Okrem spomenutých sa v katedrále nachádzajú aj ostatky týchto svätých: Sv. Ján Krstiteľ, sv. prvomučník Štefan, sv. Anastázia, sv. Filip Neri, sv. Anton Padovský, sv. Filoména.

Pri povýšení Prešovskej eparchie na arcibiskupstvo v roku 2008 sa katedrála stala metropolitnou.

 

Otváracie hodiny

ÚRADNÉ HODINY
Individuálne po telefonickom dohovore.

PORIADOK BOHOSLUŽIEB
Pondelok – Piatok:
5:45 CSL, 7:00 SL, 16:30 CSL/SL
Sobota:
7:00 SL, 17:00 večiereň, 18:00 SL
Nedeľa:
5:45 CSL, 6:50 Utiereň CSL, 8:00 SL, 10:00 CSL, 11:45 SL, 17:00 večiereň, 18:00 CSL

Vo sviatok počas pracovného týždňa sú sv. liturgie ešte aj o 8:30 (csl) a 18:00 (sl).

SPOVEDANIE

Individuálne, po dohode.

Hlavná 2871/1, Prešov
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.