Besedy – v poradí prvá zo štyroch mariánskych besied s názvom „Potenciál rozvoja pútnického miesta“ (15. november 2018) sa konala v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska Mesta Levoča. Cieľom podujatia bolo zvýšiť povedomie odbornej a laickej verejnosti o možnostiach komplexného rozvoja miesta, resp. mesta, ktoré je objektom pútnického turizmu.

Fotodokumentácia: https://www.flickr.com/photos/148594926@N07/albums/72157698675114070